Regulamin serwisu https://wyprawyprzyczepa.grupa-dc.pl

 1. Właścicielem serwisu jest Dariusz Ciszewski DC group z siedzibą 30-682 Kraków, ul. Spółdzielców 11/155, NIP 9451934778, REGON 121258390, adres korespondencyjny 31-537 Kraków, al. Ignacego Daszyńskiego 12/6U,
 2. Serwis służy do rezerwacji i opłacania podatku za wyjazdowe imprezy plenerowe
 3. Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego dla każdego wydarzenia oddzielnie
 4. Podczas rezerwacji użytkownik ma możliwość zapoznania się z umową i ogólnymi warunkami każdego wydarzenia, w których zapisane są wszystkie informacje dotyczące:
  1. Zawarcia umowy
  2. Płatności
  3. Możliwości odstąpienia od umowy
  4. Warunków uczestnictwa.
 5. Podczas wypełniania formularza rezerwacyjnego, użytkownik ma możliwość wybrania zgód przetwarzania danych osobowych, jak i zapoznania się z informacją RODO.
 6. Wysłanie przez użytkownika formularza rezerwacyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy z organizatorem, na co otrzyma potwierdzenie wraz z umową i wszystkimi jej załącznikami.
 7. Użytkownik za pośrednictwem formularza kontaktowego, bądź danych teleadresowych ma możliwość skontaktowania się z właścicielem serwisu.